News :-

Today National Conferance on "Rashtriy Hindi Parishad" Held on 13th & 14th February 2015 organized by U.G.C Kholeshwar Mahavidhyalaya ,Ambajogai.


Senior College Teaching Staff

Sr.No Name Of Faculty DEPARTMENT Qualifiation EXPERIENCE(years)
1 Dr.Pradeep Ramrao Kulkarni Commerce M.Com, Ph.D 34
2 Shri. Gautam Kerba Gaikwad Marathi M.A., M.Phil 22
3 Dr.Sunita Pramod Joglekar Home Science M.A., Ph.D NET 21
4 Dr.Uma Uday Asardohakar Hindi M.A., Ph.D 22
5 Shri. Deepak Shivling Phulari Public Administration M.A., SET 08
6 Shri.Balasaheb Vishwanath Munde Sociology M.A., M.Phil 06
7 Shri. Balu Bapurao Kagade Economics M.A., NET 07
8 Shri. Bibhishan Rokdiba Phad. English M.A., SET 07
9 Dr.Mukund Arvind Devershi History M.A., Ph.D 18
10 Dr.Suhas Rangnathrao Morale Political Science M.A., Ph.D. 15
11 Shri. Sampat NArginghrao Patil Librarian M.Lib. 37
12 Shri. Udaysingh Mahavirsingh Hazari Physical Education M.P.Ed. 33
13 Physics
14 Chemistry
15 Shri. Sameer Shashikant Bhaskare Microbiology M.Sc., B.Ed 01
16 Mrs. Pallavi Pramodrao Nayate. Mathematics M.Sc., B.Ed 01
17 Shri. Amol Bhaskarrao Ganorkar Computer Science M.Sc 01
18 Shri. Shilash Nadhusudhan Puranik Music M.A., B.Ed 01
19 Shri. Vishnu Baburao Irale Sanskrit M.A., B.Ed 01
20 Shri.Mangal Gulab Gaikwad Zoology M.SC, B.Ed 01

DR. P.R. KULKARNI

Name of the Faculty Dr.Pradeep Ramrao Kulkarni
Faculty Designation Sr.COLLEGE Professor
Educational Qualification M.COM. M.PHIL. P.HD.

S.S.PATEKAR

Name of the Faculty S.S.PATEKAR
Faculty Designation Sr.COLLEGE Professor
Educational Qualification M.COM.(NET)MBA(NET)GDC & A

R.T.SHIGE

Name of the Faculty R.T.SHIGE
Faculty Designation C.H.B.ASST.PROFESSOR
Educational Qualification M.COM(B.ED)
NO. OF PUBLICATION OF RESEARCH

BHASKAR S.S

Name of the Faculty BHASKAR S.S
Faculty Designation SR. COLLEGE Professor
Educational Qualification M.SC.MICROBIOLOGY B.ED.

KARPUDE T.N.

Name of the Faculty KARPUDE T.N.
Faculty Designation SR. COLLEGE Professor
Educational Qualification M.SC.MICROBIOLOGY B.ED.

GANORKAR A.B.

Name of the Faculty GANORKAR A.B.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.SC.COMPUTER SCIENCE
RESEARCH PROJECT - MINOR
AS RESOURCE PERSON

BARULE J.C.

Name of the Faculty BARULE J.C.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.SC.(S.E)COMPUTER SCIENCE
RESEARCH PROJECT -

GAIKWAD M.G.

Name of the Faculty GAIKWAD M.G.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.SC.ZOOLOGY B.ED.
RESEARCH PROJECT

SARKATE M.V.

Name of the Faculty SARKATE M.V.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.SC.ZOOLOGY B.ED.
RESEARCH PROJECT

DESHMUKH A.N.

Name of the Faculty DESHMUKH A.N.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.SC. PHYSICS B.ED.

NYANTE P.P.DEVKATE R.K.

Name of the Faculty NYANTE P.P.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.SC.MATHMATICS B.ED.

DR.ASARDOHAKAR UMA UDAYRAO

Name of the Faculty DR.ASARDOHAKAR UMA UDAYRAO
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.HINDI B.ED.PH.D.

DR.WAKALE MANITKUMAR AMRYTRAO

Name of the Faculty DR.WAKALE MANITKUMAR AMRYTRAO
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.HINDI M.PHIL. PH.D.NET, M.A.(THROUGH)B.M.C.J.

GAIKWAD G.K.

Name of the Faculty GAIKWAD G.K.
Faculty Designation SR COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.MARATHI M.PHIL. NET

KHODEWAD D.P.

Name of the Faculty KHODEWAD D.P.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.MARATHI B.ED.NET

IRALE V.B.

Name of the Faculty IRALE V.B.
Faculty Designation C.H.B. ASST.PROFESSOR
Educational Qualification M.A.B.ED.SAN NET

PHAD B.R.

Name of the Faculty PHAD B.R.
Faculty Designation SR. COLLEGE TEACHER
Educational Qualification M.A.ENG B.ED.SET

GAIKWAD V.B.

Name of the Faculty GAIKWAD V.B.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.ENG B.ED.M.PHIL.

JOSHI M.B.

Name of the Faculty JOSHI M.B.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A. ECONOMICS. B.ED. M.PHIL.

GARJE K.B.

Name of the Faculty GARJE K.B.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.B.ED.

DR.MANE K.U.

Name of the Faculty DR.MANE K.U.
Faculty Designation C.H.B. ASST.PROFESSOR
Educational Qualification M.A.B.ED.PH.D.

KONDPALLE K.S.

Name of the Faculty KONDPALLE K.S.
Faculty Designation C.H.B. ASST.PROFESSOR
Educational Qualification M.A.B.ED.M.PHIL.

MUNDE B.V.

Name of the Faculty MUNDE B.V.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.M.PHIL

SOLUNKE S.B.

Name of the Faculty SOLUNKE S.B.
Faculty Designation C.H.B. ASST.PROFESSOR
Educational Qualification M.A.B.ED.SOCIALOGY

CHAVAN D.J.

Name of the Faculty GADADE RAM SAHEBRAO
Faculty Designation JR. COLLEGE TEACHER
Educational Qualification M.COM. B.ED. M.PHIL. M. ED.
RESEARCH PROJECT - MINOR 2
AS RESOURCE PERSON XIth XIIth BOOK KEEPING & ACCOUNTANCY

YELLAWAD D.P.

Name of the Faculty YELLAWAD D.P.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.POL SCI M.PHIL. NET

TONDE D.M.

Name of the Faculty TONDE D.M.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR

BANSODE R.B.

Name of the Faculty BANSODE R.B
Faculty Designation C.H.B. ASST.PROFESSOR
Educational Qualification M.A.SET PUBLIC ADMINISTRATOR

PHULARI D.S.

Name of the Faculty PHULARI D.S.
Faculty Designation JR. COLLEGE TEACHER
Educational Qualification M.A.NET PUBLIC ADMINISTRATOR

KAGDE B.B.

Name of the Faculty KAGDE B.B.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A. B.ED.NET

PURANIC S.M.

Name of the Faculty PURANIC S.M.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A. MUSIC B.ED.SANGEET ALANKAR

JOSHI PRASANNA PRABHAKARRAO

Name of the Faculty JOSHI PRASANNA PRABHAKARRAO
Faculty Designation SR. COLLEGE professor
Educational Qualification M.SC. ZOOLOGY B.ED.

DR.GHADGE S.P.

Name of the Faculty DESHMUKH HANUMANT VASANTRAO
Faculty Designation JR. COLLEGE TEACHER
Educational Qualification M.A. SOCIALOGY B.ED.

BHATKAR M.H.

Name of the Faculty BHATKAR M.H.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROCESSOR
Educational Qualification M.A.M.PHIL. B.ED.

INGOLE T.N.

Name of the Faculty INGOLE T.N.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A.

TAWARE P.B.

Name of the Faculty TAWARE P.B.
Faculty Designation SR. COLLEGE PROFESSOR
Educational Qualification M.A . NET