Management

Kholeshwar College Management is following:-

केंद्रीय कार्यकारिणी


अ.क्रं. पदाधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम
मा.डॉ.श्री.सुरेंद्र गोविंदराव आलूरकर अध्यक्ष
मा. श्री. नितीन माणिकचंदजी कोटेचा उपाध्यक्ष
मा. श्री. विनायक भूजंगराव कुलकर्णी . कोषाध्यक्ष
मा. श्री. नितीन विजयकुमार शेटे कार्यवाह
मा.डॉ.श्री. हेमंत वसंतराव वैद्य सहकार्यवाह
मा.डॉ.श्री.दिगंबर भास्करराव जोशी सहकार्यवाह
मा. श्री.चंद्रकांत अनंतराव मुळे सहकार्यवाह
मा.डॉ.श्री.अशोक लक्ष्मणराव कुकडे सदस्य
मा. श्री.विकास रामचंद्र डुबे सदस्य
१० मा.डॉ.सौ.कल्पना गोपाळराव चौसाळकर सदस्या
११ मा. श्री.पंजाब साहेबराव मस्के सदस्य
१२ मा. श्री.रावसाहेब राधाकृष्ण कुलकर्णी सदस्य
१३ मा. श्री. शंकरराव विश्वनाथ लासूने सदस्य
१४ मा. श्री.राधेशामजी छगनलालजी लोहिया सदस्य
१५ मा. श्री.सुधीर राजेश्वरराव चौधरी सदस्य
१६ मा. श्री. वसंतराव त्रिंबकराव पुराणिक सदस्य
१७ मा. श्री.बाबुराव दगडूबा आडे सदस्य
१८ मा. श्री. विष्णू तुकाराम सोनवणे सदस्य
१९ मा. श्री. आप्पाराव तुकाराम यादव सदस्य
२० मा. श्री. सुनिल कचरुलाल लोढा स्वी.सदस्य
२१ मा. श्री. सुनिता श्रीकांत देशपांडे स्वी.सदस्य
२२ मा. श्री. विजय प्रभाकरराव चाटुफळे स्वी.सदस्य
२३ मा. श्री. मनोज माधवराव पत्की स्वी.सदस्य
२४ मा.डॉ.श्री. विलास नरसिंग टोंगे स्वी.सदस्य